Illustrasjonsfoto.

Har liten oversikt over bærekraftsarbeidet i bergindustrien

Norsk Bergindustri har satt i gang et stort prosjekt som skal gi bergindustrien et verktøy for systematisering og måling av miljø- og bærekraftsarbeidet.

Generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri.

Generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri er klar på at medlemsbedriftene gjør masse bra arbeid på miljø- og bærekraftsområdet, men bransjeorganisasjonen erkjenner også at de mangler et verktøy og et system som viser det enkeltbedrifter og bransjen for øvrig gjør på dette området.

– Vi som jobber tett på medlemsbedriftene vet at det jobbes hardt med bærekraft, men det hjelper lite at jeg sier at medlemmene er flinke når vi egentlig ikke har noen god oversikt over hva som blir gjort innenfor miljø og bærekraft i bergindustrien. Derfor trenger vi et verktøy som systematiserer bærekraftsarbeidet og som viser hvordan bedriftene og bransjen ligger an på dette området, sier Hall.

Canadisk system

De kommende årene skal Norsk Bergindustri få på plass en norsk versjon av bærekraftsystemet TSM (Towards Sustainable Mining). TSM er opprinnelig utviklet av Mining Association of Canada (MAC), for den canadiske gruveindustrien, men Norsk Bergindustri vil også tilpasse systemet til medlemsbedrifter innen pukk- og grusindustrien, samt de som leverer naturstein.

TSM beskrives som et rammeverk og en metodikk som enkelt skissert består av en rekke målbare indikatorer som ligger under hovedkategoriene samfunn og mennesker, miljøforvaltning og energieffektivitet.

Noen av punktene bedriftene skal måles og karaktersettes på er:

*beredskap for krisehåndtering og kommunikasjon

* styringssystem for håndtering av overskuddsmasser

* systemer for energibruk og utslipp av klimagasser

Årlig egenrapportering

Ifølge Norsk Bergindustri vil bedriftene få ansvaret for en årlig egenrapportering, og hvert tredje år må selskapene gjennom en ekstern revisjon av resultatene de oppgir.

– Det er viktig at målingene skal være helt åpne for samfunnet rundt. Er man nabo til et pukkverk skal man kunne gå inn å lese hvordan pukkverket står i forhold til de ulike indikatorene, opplyser Hall.

Referansegruppe skal vurdere indikatorer

Norsk Bergindustri har satt i gang arbeidet med å oversette bærekraftsystemet til norsk, og tilpasse det til norske forhold. Bransjeforeningen har satt ned en ekspertgruppe med representanter fra medlemsbedriftene som jobber med indikatorene.

I tillegg skal en referansegruppe bestående av eksterne interessenter til bergindustrien vurdere indikatorene før de blir vedtatt. Norsk Bergindustri har en maksramme på fem år før bærekraftsystemet skal være klart til offentliggjøring.

– Dette er et veldig stort og spennende prosjekt, som det tar noen år å få på plass, men som medlemmene er veldig positive til. Vi ser frem mot å få et verktøy som systematiserer bærekraftsarbeidet, og som vi kan bruke både til å kommunisere hva bergindustrien er gode på, og identifisere områder hvor vi er mindre gode og hvor det må gjøres grep, sier Hall.

– For bedriftene vil det å bli målt på ulike indikatorer bety at de har noe å strekke seg etter. De må jobbe for best mulig karakter og vise omverden hvor flinke de er, avslutter hun.