Vannet slår inn på land i Vågen i Stavanger under springflo. Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB scanpix

FN-rapport: Flombeskyttelse og diker vil koste flere tusen milliarder

Bygging av diker og forsvarsverk mot økende havnivå kan komme til å koste flere tusen milliarder kroner i løpet av de kommende 80 år, ifølge FNs klimapanel.

Diker og andre flombeskyttende tiltak vil kunne redusere skader som følge økende havnivå og stormer, men vil bli svært kostbart, viser rapporten fra FNs klimapanel (IPCC). Rapporten ble lagt fram onsdag.

Selv om ingeniører skulle kunne klare å lage innretninger som kan beskytte byer som New York og Amsterdam, vil de sannsynligvis bli svært upraktiske eller uoverkommelig kostbare for de enorme delta-områdene i utviklingsland, heter det i rapporten.

Siden 2005 har havnivået steget 2,5 ganger så raskt som på 1900-tallet, først og fremst fordi is smelter, ifølge FNs hav- og israpport.

Issmeltingen vil ytterligere firedobles innen 2100 hvis CO2-utslippene fortsetter som i dag, advarer FNs klimapanel.

Hvis verden klarer å begrense den globale oppvarmingen til høyst 2 grader over førindustrielt nivå, vil det kunne stabilisere økningen, slik at havet om 200 år har steget maksimalt med én meter over dagens havnivå, ifølge spesialrapporten om havet og de isdekte delene av kloden, som ble publisert onsdag.