Flest pendler fra Sverige til Norge

Drøyt 13 000 personer som var bosatt i Sverige hadde sitt hovedarbeidsforhold i Norge i 2003. Til sammenligning hadde kun vel 1 100 personer bosatt i Norge sitt hovedarbeidsforhold i nabolandet i samme periode, melder SSB.

Dobbelt så mange svenske menn som kvinner pendlet over riksgrensen for å jobbe. I forbindelse med åpningen av den nye Svinesundsbroen presenterer Statistiska Centralbyrån i Sverige og Statistisk sentralbyrå i Norge tall for arbeidspendlere over riksgrensen. Studien er utført på oppdrag fra Västra Götaland region og Østfold fylkeskommune, og omfatter personer registrert bosatt i Norge eller i Sverige ved utgangen av året 2003 med lønnsinntekt i nabolandet i løpet av 2003 uavhengig av personenes statsborgerskap og opprinnelige fødeland. Begrepene svensk og norsk beskriver altså i denne sammenhengen hvor personen er bosatt. Tilsvarende studie er tidligere gjennomført for året 2001. Sammenlignet med 2001 ligger arbeidspendlingen fra Sverige til Norge på samme nivå i 2003, mens pendlingen den andre veien gikk litt ned. Flere menn enn kvinner Det var i 2003 til sammen 13 433 personer bosatt i Sverige som hadde sitt hovedarbeidsforhold i Norge. Til sammenligning hadde kun 1 153 personer bosatt i Norge sitt hovedarbeidsforhold i Sverige. Blant de 13 433 personene som var bosatt i Sverige og hadde sitt hovedarbeidsforhold i Norge i 2003 fant vi over dobbelt så mange menn som kvinner. Som i 2001 var gjennomsnittsalderen lavere enn blant lønnstakere i Norge generelt og kvinnene var yngre enn mennene. Hovedvekten av mennene var mellom 25 og 44 år, mens kvinnene var mellom 20 og 34 år. Kvinnene hadde generelt høyere utdanning enn mennene.