– Forventningsbarometeret har pekt oppover tre kvartaler på rad. Det er en sterk indikasjon på at de spurte opplever at bunnen er nådd, og at summen av iverksatte tiltak har positive effekter, sier administrerende direktør Idar Kreutzer (bildet) i Finans Norge. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Flere optimister enn pessimister til norsk økonomi

For første gang siden andre kvartal i fjor er optimistene i flertall i det siste forventningsbarometeret til Finans Norge.

Men målingen for 4. kvartal, som ble gjort i innspurten av den amerikanske valgkampen, viser også en klar todeling i økonomien.

De siste årene har det vært vanlig at optimismen faller fra 3. til 4. kvartal. Det er ikke tilfelle i år.

– Forventningsbarometerets hovedindikator har nå forbedret seg tre kvartaler på rad. Det er en sterk indikasjon på at de spurte opplever at bunnen er nådd, og at summen av iverksatte tiltak har positive effekter, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Optimistisk til egen økonomi

Siden forrige måling har folk flest blitt mer optimistiske til egen økonomi, men overraskende nok mindre optimistiske når det gjelder landets økonomi.

– Frikoblingen mellom hva vi forventer om egen økonomi og landets økonomi er en trend vi har registrert siden tidlig 2011. Den usikre oljeprisutviklingen er nok en av årsakene til folks svekkede tro på landets økonomi, mener Kreutzer.

At tilliten til egen økonomi fortsatt øker, tror han kan tilskrives at de fleste er i jobb og viser en sterk vilje til å spare.

– Vi skal heller ikke se bort fra at en del opplever at økt verdi på egen bolig forsterker oppfatningen om egen økonomi. Det er i denne sammenheng viktig å huske på at boligprisene kan bevege seg både opp og ned, bemerker han.

Todeling i økonomien

Målingen bekrefter todelingen av norsk økonomi. Barometeret deler Norge i fire regioner:

Oslo/Akershus, resten av Østlandet og Trøndelag/Nord-Norge har en høyere andel av optimistiske svar. På Sør- og Vestlandet er det fortsatt flere som forventer dårligere tider enn antallet som forventer bedring.

Det er flere negative svar i denne regionen samtidig som forventningene har utviklet seg i negativ retning det siste kvartalet. Finansorganisasjonen tror dette kan ha sammenheng med økningen i arbeidsledigheten.

Etter oljeprisfallet har mange av de små og mellomstore bedriftene i landsdelen blitt tvunget til å omstille virksomheten.

– Bankfinansiering er avgjørende for omstilling og investeringer i denne typen virksomheter. Derfor har vi oppfordret Finansdepartementet til å revurdere sitt standpunkt om den såkalte SMB-rabatten, sier Kreutzer.

SMB-rabatten er et regelverk innført i EU som gjør at kapitalkravene er mindre strenge for slike bedrifter. Ifølge Finans Norge har ikke norske myndigheter ønsket å innføre denne rabatten i Norge.