Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Flere norske humlearter er truet

I Norge finnes det 35 humlearter. Fem av dem er truet og står på den såkalte rødlisten.

På verdensbasis finnes det drøyt 250 varianter av det hardføre insektet, som stort sett holder til på den nordlige halvkule, skriver Dagsavisen.

– Den pelskledde kroppen og høye forbrenningen gjør at de kan holde en kroppstemperatur på opp til 40 grader, forteller Roald Bengtson, som er nestleder i La Humla Suse, en forening som jobber for å spre kunnskap om humler.

Humlene lever av nektar og pollen fra planter og spiller en viktig rolle for pollinering.

– Da man gikk over til å bruke mørk jordhumle i norske veksthus ble det flere, større og finere tomater. Dessuten var det godt for bøndene å slippe pollinering for hånd, forteller Bengtson.

Men selv om humla fint kan gjøre en jobb i et moderne veksthus, så er det mye i samfunnsutviklingen som ikke er til humlas fordel.

– Der det var 90 prosent blomsterrikt areal for et par hundre år siden, er det 90 prosent blomsterfattig areal i dag. Når blomsterenger erstattes med bygninger og asfalterte veier, er det naturligvis en trussel for humlene, forklarer entusiasten. Intensivt jordbruk er heller ikke noe for humler, og de trues av gjengroing og klimaendringer.