Carine Bogusz ønsker en liten del av Byggeriet-delegasjonen velkommen til Batimat, og gir en kort innføring i hvordan messen er satt sammen.

Flere norske delegasjoner på fransk kjempemesse

Både Skanska, Solskjermingsforbundet og Byggeriet stilte mannsterke i årets Batimat.

Mestergruppen-eide Byggeriet var på plass med den største gruppen, med rundt 80 medarbeidere og gjester. Ansvarlig for internasjonal presse ved messen, Carine Bogusz, sier overfor Byggeindustrien at det har vært stor interesse blant de norske besøkende under messen.

Ansvarlig for internasjonal presse ved Batimat-messen, Carine Bogusz.

− Mandag var det omtrent 10 stykker fra Skanska her, som tok for seg hele messeområdet rettet mot bygg. Solskjermingsforbundet, som kanskje stilte med rundt 12 stykker på torsdag, var nok mer avgrenset i sine interesser, sier hun.

Tirsdag under den store internasjonale fagmessen holdt også arkitektkontoret Snøhetta og Futurebuilt foredrag om Futurebuilt-samarbeidet, med blant annet Powerhouse som case.