Kaare Arnesen (til venstre) og Øyvind Lannem eier og driver Byggeriet LA Bygg i Halden, og synes det er nyttig å se alternativer til de etablerte produktene på det norske markedet.

Bati-matnyttig for norske bedrifter

Fredag under kjempemessen Batimat var rundt 80 medarbeidere og gjester av Byggeriet til stede for å samle informasjon, inspirasjon og kanskje en kontakt eller to.

Kaare Arnesen og Øyvind Lannem fra Byggeriet LA Bygg i Halden var fredag i Paris for å bli litt mer verdensvante når det kommer til byggevarer og verktøy. De to forretningsdriverne og-eierne mener det absolutt har noe for seg å reise ned til paris for å bli oppdatert.

− Det er jo artig å se hva som finnes her. Vi er såpass små at det nok ikke er aktuelt å skrive under noen store kontrakter her nede, men det er nyttig å se hva som markedsføres her, sier Arnesen.

De to mener at det på enkelte produkter er altfor lite konkurranse blant leverandørene i Norge, og at en tur til Batimat kan hjelpe dem med å ta mindre tradisjonelle valg.

De to har funnet veien til den polske vindusprodusenten Farko, som Arnesen mener absolutt har et urealisert potensial i Norge.

− Polen er ikke så langt fra Norge, så Farko kan være aktuelle på større prosjekter. Så kan vi også kanskje utfordre de etablerte aktørene litt, sier han.

− Det er uansett greit å følge litt med på hva som skjer, supplerer Øyvind Lannem.

De to forteller at både på byggevarer og verktøy kan de se et langt bredere utvalg enn i Norge, og at det kan gjøre dem i stand til å finne nye løsninger for kunder i Norge.

− Vi har jo kunder som av og til etterspør løsninger som ikke leveres av det norske markedet. Da kan det komme godt med å ha vært her, sier Arnesen.