FutureBuilt på Batimat

På konferanse- og seminarprogrammet til den franske byggmessen Batimat blir klimavennlig arkitektur og byplanlegging et hovedtema, og her får det norske pilotprosjektet FutureBuilt en sentral plass.

Nye teknologiske utfordringer i byggenæringen står sentralt når den internasjonale fagmessen Batimat går av stabelen i Paris fra 2. til 6. november i år.

Sammen med representanter for Oslo kommune og Snøhetta arkitektkontor, presenterer Birgit Rusten fra FutureBuilt prosjektet under tittelen Powerhouse by Snøhetta Architects and other climate friendly pilot projects by the City of Oslo and FutureBuilt.

Presentasjonen omfatter tre hovedbudskap:

* Det er mulig å virkeliggjøre klimavennlige bygninger med høy kvalitet og rimelige omkostninger

* Klimavennlig arkitektur og urbane områder skaper en prosess av læring og innovasjon

* Nye arbeidsmetoder er avgjørende for å oppnå nye og innovative resultater

FutureBuilt er et program for gjennomføring av 50 pilotprosjekter med klimavennlige bygninger og arealer i Oslo-regionen.

Presentasjonen på Batimat omfatter prosjekter, erfaringer og praksis fra programmet. Oslo by er en av 10 partnere i prosjektet, og vil vise hvordan programmet blir anvendt som metode i pilotprosjektet Furuset, en prosess som går ut på å omskape en hel bydel til et klimavennlig område med nye og forbedrede kvaliteter for innbyggerne.

Snøhettas arkitekter vil presentere Powerhouse-prosjektet.