Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Flere nabokrangler i konfliktrådet

Antall nabokrangler i konfliktrådet i Oslo har økt med nesten 60 prosent hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Konfliktrådet Oslo, som også dekker Romerike, Asker og Bærum, har behandlet 54 nabokonfliktsaker hittil i år. På samme tidspunkt i fjor hadde de håndtert 34 tilsvarende saker, skriver NRK.

Lederen ved Oslo-kontoret, Katinka Hartmann, håper økningen skyldes at flere tar kontakt med dem før det har gått for langt.

– Vi er et godt alternativ til rettsvesenet, som jo mange saker kan ende opp i, sier Hartmann til NRK.

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr mekling som metode for å håndtere konflikter. Vanlige nabokonfliktsaker som dukker opp der, kan handle om et tre som skygger for solen, feststøy fra naboleiligheten eller parkeringsplasser.