Regjeringen bevilger 100 ekstra millioner til strømsparingstiltak som å skifte eldre dører og vinduer, etterisolering, styringssystemer, varmepumper eller bytte av gammelt elektrisk utstyr, opplyser olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).  Foto: Terje Pedersen / NTB

Regjeringen bevilger 100 ekstra millioner til strømsparingstiltak som å skifte eldre dører og vinduer, etterisolering, styringssystemer, varmepumper eller bytte av gammelt elektrisk utstyr, opplyser olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: Terje Pedersen / NTB

Flere ENØK-millioner til folk med dårlig råd

Regjeringen stiller med 100 friske millioner i revidert budsjett for å få ned strømregningene til folk som sliter økonomisk. Pengene må gå til energisparende tiltak.

Pengene kommer i form av ENØK-midler som kommunene kan søke på, for å redusere energiforbruket i for eksempel kommunale utleieboliger eller eldrehjem, sier olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) til Dagsavisen.

– Vi er veldig opptatt av energieffektivisering, og vi vil hjelpe folk med lav inntekt i en situasjon der det er behov for å spare strøm og der strømprisene er veldig høye, sier Aasland.

Han forklarer at det kan være snakk om tiltak som å skifte eldre dører og vinduer, etterisolering, styringssystemer, varmepumper eller bytte av gammelt elektrisk utstyr som varmtvannsberedere med nye energieffektive løsninger.

I årets statsbudsjett bevilget regjeringen 160 millioner til Husbanken som kommunene kunne søke på for å energieffektivisere for eksempel kommunale utleieboliger eller eldreboliger. Dette viste seg å være svært populært, så i revidert legger regjeringen 100 friske millioner på toppen av dette, ifølge Aasland.