Flere bruker bilbelte!

Flere enn noen gang bruker bilbelte! Det viser ferske tall fra Statens vegvesens årlige bilbeltetellinger.

- Spesielt gledelig er det at det nå er flere som spenner på seg beltet ved kjøring i tettbygd strøk - her er det en økning med 2,2 prosentpoeng. Til gjengjeld kan det se ut som bruksprosenten går noe ned for førere utenfor tettbygd strøk, men her er tallgrunnlaget mer usikkert. 86 prosent av bilførerne bruker bilbelte i tettbygd strøk. Utenfor tettbygd område er bruksprosenten 90, sier samferdselsminister Torild Skogsholm. - Gledelig er det også at de yngste passasjerene sikres bedre enn før. 97 prosent av alle barn under 3 år er nå sikret i eget barnesete. Tallene sier selvfølgelig ikke noe om alle disse barna er riktig sikret, men mye tyder på at det langsiktige arbeidet som vegmyndighetene og Trygg Trafikk har drevet på dette feltet, er i ferd med å lykkes. I aldersgruppen 4 til 14 år er bruksprosenten rundt 90. Det er vi ikke like fornøyde med. - Lavest er bilbeltebruken i baksetet. Den er også blitt noe bedre, særlig under kjøring på motorveg (økning med 10 prosentpoeng), men samlet sett er det fortsatt ikke mer enn 71 prosent av baksetepassasjerene som bruker bilbelte. - Bruk av bilbelte reduserer sannsynligheten for personskader når ulykken er ute. Bilbeltet bidrar også til å redusere skadeomfanget. Ifølge Trafikksikkerhetshåndboken, utgitt av Transportøkonomisk institutt, vil bruk av bilbelte redusere sannsynligheten for å bli drept med 40-50 prosent for fører og forsetepassasjerer og med omtrent 25 prosent for baksetepassasjerer. Samme tall gjelder sannsynligheten for å bli utsatt for alvorlige skader. Når det gjelder lette skader viser det seg at bruk av bilbelte kan føre til omkring 20-30 prosent reduksjon i sannsynligheten for å bli utsatt for denne typen skader, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.