Flere arkitekter vil ha grønne vegger

Anleggsgartner Arvid Ekle i Trondheim melder om økt pågang fra arkitekter som vil ha grønne vegger inn i sine prosjekter.

De siste årene har han levert store veggprosjekter til næringsbygg og skoler både i Trondheim, Oslo og Kristiansand. Porteføljen teller nå 11 såkalte "biowalls", hvorav ni innendørs og to utendørs.

På nybygget til Norsk Medisinaldepot ble Norges første grønne vegg montert i mars 2011. Les mer om den her: Bedre innemiljø med plantevegg

– Hver uke blir jeg oppringt av arkitekter og utbyggere som ønsker å få inn grønne vegger i sine prosjekter. Men selv om arkitekten tegner inn en plantevegg, kan det være langt frem til at det blir en realitet. Det er ikke sikkert byggherren er enig, sier Ekle, som er daglig leder i Anlegg og Utemiljø og Biowall AS.

Han konstaterer at etterspørselen etter grønne vegger er økende og nå utgjør ca 20 prosent av virksomheten.

Nytt i Norge
– Det skorter på kunnskap om grønne vegger blant aktørene i byggebransjen. Dette er ennå ganske nytt i Norge, og et vanlig spørsmål er om veggen vil holde seg like fin etter noen måneder, sier Ekle.

Han opplever at arkitekter og utbyggere ikke først og fremst er opphengt i kostnaden, men rett og slett hva som skal til for å lykkes med et slikt prosjekt.

Ekle opplyser at prisen vil variere fra prosjekt til prosjekt, avhengig av lokale forutsetninger og størrelse.

Større vegger er billigere pr kvadratmeter enn mindre vegger. Men en kvadratmeterpris på rundt 10 000 kroner + kostnader til teknisk rom er vanlig for en vegg på over 20 kvadratmeter.

Kost-nytte
– Det er vesentlig at man ser på kost-nytteregnskapet ved etablering av plantevegg. Veggen ivaretar flere funksjoner som man ellers måtte dekke med andre tiltak, f eks lyddemping og rensing av luft, sier Ekle.

Hvor viktig er innemiljø-aspektet for de som bestiller plantevegger?

– Frem til nå har det ikke det vært avgjørende. De fleste har tenkt at dette er dynamisk og vakkert å se på. Først etterpå har man skjønt hvilke positive effekter planteveggen har på innemiljøet, sier Ekle.

– Det er betydelige miljømessige effekter med en plantevegg. Den gir store bidrag til inneklimaet i form av lyddemping og rensing av luft, noe som kan ha langsiktig effekt på for eksempel sykefravær, sier han.

Suksesskriterier
Det er noen avgjørende suksesskriterier for at planteveggen skal holde seg grønn og levende:

Plantedesign: Man må velge planter som er velegnet og som kan fungere sammen uten at de ødelegger hverandre. De må også ha noenlunde samme behov for vann.

Vann: Riktig vanning med gode styringssystemer. Plantene må få samme vannmengde, og den må reguleres i forhold til årstid.

Vekstlys: Innendørs vegger må ha ekstra lys, ellers dør planten. Utendørs ivaretas dette av dagslys.

Vedlikehold: Riktig stell og vedlikehold til riktig tid. Dette er levende organismer som må skjøttes fagmessig. Det er ikke nødvendigvis vanskelig, men krever kunnskap.

Må driftes av fagfolk
Planteveggen krever ettersyn og stell ca hver sjette uke.

– Dette er ingen vaktmesterjobb, men samtidig er det heller ikke veldig tidkrevende. Det avgjørende er at man har nødvendig kunnskap om plantene, lys og vanning, sier Ekle.