De ærverdige byggene St. Olavs gate 32 i sin tid tegnet av arkitekt Wilhelm von Hanno. Han står bak flere kjente bygg i Oslo, blant annet Trefoldighetskirken.
De ærverdige byggene St. Olavs gate 32 i sin tid tegnet av arkitekt Wilhelm von Hanno. Han står bak flere kjente bygg i Oslo, blant annet Trefoldighetskirken.

Flakk-familien vil bygge boutique-hotell – etaten anbefaler ikke planen

Flakk-familien foreslår å transformere bygget i St. Olavs gate 32 rett ved Slottsparken til et boutiquehotell. – Planforslaget er i strid med kommuneplanens bestemmelser om bevaring av naturmiljø, mener Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.