Fjernvarmen i Oslo tilbake fredag formiddag

Hafslund regner med at de fleste av deres kunder i Oslo vil få tilbake fjernvarmen i løpet av fredag formiddag.

– Med unntak av noen få kunder i Oslo sentrum og i enkelte omkringliggende områder, forventer vi at fjernvarmekundene vil få varme leiligheter i løpet av formiddagen, opplyser Hafslund.

Oppfyllingen av fjernvarmenettet og oppvarmingen av vannet går nå jevnt og trutt. 300 boenheter er knyttet til røret som er tømt for vann for reparasjon. For disse, samt områdene Tåsen, Blindern og et begrenset område av Østensjø bydel, vil det ta noe lengre tid å få tilbake forsyningen på grunn av fysiske begrensninger i nettet.

I underkant av 30.000 boliger i Oslo ble rammet av feilen som oppsto onsdag ettermiddag. Da oppdaget Hafslund Varme trykkfall i fjernvarmenettet i Oslo. Årsaken var at et fjernvarmerør i Akersgata var blitt skadd i forbindelse med riving av et bygg.

Torsdag formiddag ble ytterligere en lekkasje oppdaget, som oppsto som følge av den første skaden. Dette førte til at etterfyllingen av vann gikk tregere enn planlagt. Torsdag kveld meldte Hafslund at etterfyllingen og oppvarmingen av fjernvarmenettet var godt i gang.