Firesafe ansetter ny direktør

Firesafe vokser så fort i Norge at man nå har ansatt Morten Ameln som direktør med ansvar for det norske brannsikringsmarkedet.

Vi vokser, sier adm.dir. i Firesafe, Hjalmar Ottesen. Med oppkjøp i Sverige, generelt økt aktivitet og spesielt med tanke på utviklingen i Norge, ser Ottesen behov for å styrke ledelsen i konsernet. - Våre ambisjoner krever forsterket fokus og derfor er vi stolte av at vi nå ansetter Morten Ameln som direktør for Firesafes aktiviteter i Norge. Ottesen forklarer dette med at så langt i år har selskapet oppnådd en vekst på 25% som følge av oppkjøpet av GPG Fire Systems AB og Johannessontrummor AB i Stockholm.- Firesafe har store ambisjoner i årene som kommer, både i Norge og Norden ellers. Vi styrker derfor ledelsen for å imøtekomme de utfordringene vi står overfor frem mot år 2010, sier Ottesen. - Når vi også greide å kapre Morten Ameln fra selskapet Protan AS, er dette nærmest å regne som internrekruttering, sier han. Protan AS eies av Protan Holding AS, som også er hovedaksjonær i Firesafe AS. Morten Ameln tiltrer 9. august som direktør med hovedansvar for Firesafes entreprenøravdelinger, fagavdeling, forhandlernettverk samt økonomi og administrasjon. Morten er 41 år, utdannet siviløkonom og har arbeidet i Protan AS i elleve år. Siden 1995 har han ledet Protans landsdekkende takentreprenørvirksomhet med nærmere 200 ansatte i tillegg til å ha ansvaret for alt salg og markedsføring av Protans takprodukter i Norge. Morten Ameln har også vært styreformann i Firesafe AS siden høsten 2001. Firesafe er nordens største bygningsmessige entreprenør innen brannsikring, og eksporterer brannsikre produkter til hele verden.