Brukollapsen ved Bankebrua, gang- og sykkelbru i Mandal, granskes nå av både Statens vegvesen, entreprenørens forsikringsselskap, Arbeidstilsynet og politet. Foto: Statens vegvesen

Fire personer og 140 kubikk betong gikk i sjøen – peker på fire sannsynlige årsaker til brukollapsen

Feil i beregninger, utførelsesfeil, materialsvikt eller andre ytre forhold trekkes frem som sannsynlige årsaker til Bankebrua-kollapsen i Mandal i februar.

«Kl 11.33 brukollaps: 6 mannskaper oppholdt seg på brudekke og holdt på å støpe dette. Det kom et brått og plutselig smell og underlaget (brudekke, armering med reis og understøttelse mellom akse 2 og 3) forsvant ned i vannet med fire av entreprenørens mannskaper. Disse kom selv raskt opp av vannet og på land. LAF (Leif Arild Fidje i Alliansebygg journ. anm) ringte 113 umiddelbart.

Kl 11.36: Brannvesenets dykker ankom stedet, og LAF hadde nå kontroll på mannskapene. Dykker var ikke i vannet.»

Slik beskriver Statens vegvesen og entreprenøren Alliansebygg de dramatiske minuttene under og etter brukollapsen som kunne ha kostet flere arbeidere livet i Mandal 19. februar.

K5-hendelse

I møtereferatet Byggeindustrien har fått innsyn i, går det frem at både entreprenør og byggherre har vurdert kollapsen til en såkalt K5-hendelse, det vil si potensiale for dødsfall og materiell skade som overskrider fem millioner kroner.

– Det er en åpenbar grunn til at vi har satt dette som en K5-hendelse. Det var fire stykker som gikk i vannet, og to av dem var godt under vannoverflaten sammen med fersk betong, armering og andre brumaterialer. I tillegg falt de seks meter ned til vannoverflata, så vi må si at det var flaks at det gikk så bra som det faktisk gjorde, sier prosjektleder Steinar Jakobsen i Statens vegvesen til Byggeindustrien.

De fire personene som gikk i vannet fikk ingen større personskader, og fikk kun førstehjelpsskader i form av kutt og slag.

(Artikkelen fortsetter under illustrasjonen.)

Slik skal Bankebrua gang og sykkelbru bli når den står ferdig. Illustrasjon: Statens vegvesen

140m3 betong i sjøen

Ulykken skjedde under støping av brudekke til ny gang- og sykkelbru, og entreprenøren holdt på med topping og det gjensto cirka seks kubikkmeter betong før brudekke over seilingsleden mellom akse to og tre var ferdigstøp.

Anslagsvis gikk hele 140 kubikkmeter betong i sjøen sammen med de fire arbeiderne.

Både Vegvesenet, forsikringsselskap, Arbeidstilsynet og politiet gransker nå saken parallelt.

Foreløpig er årsaken ubesvart, men byggherren peker i møtereferatet etter gjennomgangen med Alliansebygg på fire sannsynlige årsaker til brukollapsen:

  • Feil i beregninger
  • Utførelsesfeil
  • Materialsvikt
  • Andre/ytre forhold

– Vår rapport skulle etter planen vært ferdig 23. mars, men den er litt forsinket og kommer rett over påske. Utfra det vi ser nå, så er det selve brureisen som har kollapset og det er der fokuset vårt ligger nå, sier Jakobsen.

– Nå gikk det etter forholdene bra på det menneskelig plan i denne ulykken, men hva med de materielle skadene? Hvor kostbar er denne brukollapsen?

– Det er åpenbart at selv brureisen, altså overbygningen, er tapt. Så er det et spørsmål om hvor mye vi kan bruke om igjen. Vi håper at pilarer, det vil si søylene som går opp til brudekket, og nødvendig fundamentering holder. Her skal entreprenøren fremlegge nødvendig dokumentasjon på at dette kan gjenbrukes, sier Jakobsen.

– Hva kan dere trekke ut som læring av kollapsen?

– Først og fremst håper vi å finne den direkte årsaken til hvorfor dette skjedde. Både vi, Arbeidstilsynet, politiet og forsikringsselskapet har alle det samme mandatet med våre undersøkelser, og det er jo nettopp å finne ut av bakgrunnen for kollapsen. Så får vi se om noe kan endres i rutinene våre, men først må vi få alle rapportene på bordet, sier Jakobsen.

– Hvordan har entreprenøren håndtert dette?

– Vi har vært fornøyd med hvordan de har opptrådt i etterkant. Det virker som de har gode rutiner, og at de har fulgt opp de involverte arbeiderne både i dagene og ukene etter kollapsen. En underentreprenør som hadde en arbeider som gikk i vannet, er også fulgt opp, sier Jakobsen.

Entreprenøren ser ikke at de har gjort feil

Prosjektleder i Alliansebygg, Leif Arild Fidje, sier de ikke ønsker å spekulere i hva som har vært årsaken til ulykken. Han sier det også er for tidlig å konkludere om noe av materialene kan gjenbrukes.

– Jeg kommer rett fra et møte med eksterne konsulenter nå, og de skal gjennomgå alt av dokumentasjon som er forelagt byggherre om hvordan arbeidet er gjort i praksis. Så skal vi ha en gjennomgang med Arbeidstilsynet i slutten av april, og før det vil jeg ikke trekke noen konklusjoner i verken den ene eller andre retningen, sier Fidje.

Men selv om utførelsesfeil er en av de mulige årsakene som trekkes frem etter gjennomgangen av brukollapsen, er han er trygg på at de har gjort alt etter boka.

– Per nå kan ikke vi se at vi har gjort feil som skulle resultere i denne kollapsen, sier han.

Fidje mener de var heldige at det ikke gikk verre med de ansatte som var involvert, og sier alle ble fulgt opp daglig etter ulykken.

– De fikk fri den første uka etter kollapsen, og så hadde vi daglige samlinger på kontoret med alle de involverte slik at de fikk en god debrief. Nå er alle tilbake i arbeid igjen, sier Fidje.

Han er full av lovord om innsatsen til brannvesenet og redningsmannskapene som kom raskt til stedet.

– De var på plass fire minutter etter kollapsen, så responstiden og de arbeidet de la ned var helt utrolig. Samtalene vi har hatt med dem og oppfølgingen vi har fått i etterkant av ulykken, har også vært imponerende, mener Fidje.