Illustrasjon: Statens vegvesen

Starter oppryddingen etter brukollaps i Mandal

Oppryddingen etter arbeidsulykken ved Bankebrua i Mandal starter onsdag 7. mars.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding onsdag.

Oppryddingsjobben vil, ifølge meldingen, pågå i to og en halv uke, slik at seilingsleden under Bankebrua kan åpnes 23. mars som planlagt.

– Allerede onsdag vil arbeidet starte med at dykker går ned og kartlegger og filmer hvordan restene etter konstruksjonen ligger i sjøen. Deretter vil vi starte med å rive landkar på Sånum-siden for å gi plass til mobilkran som skal brukes i arbeidet. Restene av brua vil bli kuttet med wiresag, sier prosjektleder Steinar Jakobsen i Statens vegvesen.

Brua raste sammen mandag 19. februar mens man holdt på å støpe spennet. Det skulle støpes 280 kubikkmeter, og 150 av disse falt i sjøen. Prosjektet skulle etter planen være ferdig 1. juni i år, men vil bli forsinket.

– Wirekuttingen vil foregå fra lekter slik at eksisterende bru ikke blir benyttet i forbindelse med arbeidet. Trafikk for fotgjengere og biler vil kunne passere uhindret i riveperioden med kortere stopp.

Det vil bli dykket i etterkant for å verifisere at alt blir ryddet opp. Vrakmasser deponeres på godkjent deponi, skiver Vegvesenet.

Fremdriften for de videre byggearbeidene på gang- og sykkelbrua er, ifølge pressemeldingen, ikke bestemt.