Fire nye legionella-tilfeller oppdaget

Fire nye tilfeller av legionella er avdekket ved Sykehuset Østfold i Fredrikstad. To av disse pasientene døde i forrige uke.

Sykehuset Østfold er i gang med etterprøving av pasienter som har vært innlagt med lungebetennelse i det aktuelle tidsrommet. Som ledd i denne undersøkelsen ble det avdekket at ytterligere to pasienter er døde av legionella. De to siste døde er to menn fra Fredrikstad på 84 og 74 år. De døde henholdsvis 26. og 27. mai. Begge pasientene fikk behandling for legionella, og hadde alvorlige andre sykdommer. Det totale antallet registrerte pasienter som har testet positivt på legionella ved Sykehuset Østfold er nå 50. To pasienter er fortsatt alvorlig syke, og en av disse ligger i respirator på sykehuset. Åtte pasienter med legionella er døde. Sykehuset Østfold er forberedt på å motta legionellasmittede helt fram til cirka 10. juni selv om smittekilden ikke er virksom lenger. Inkubasjonstiden for sykdommen viser seg å kunne være helt opp til 20 dager.