Fire av ti frykter gjeldstrøbbel neste år

Optimismen i det norske folk er på retur. Fire av ti frykter de vil få problemer med å betjene gjelda til neste år. 

Det går fram av ForbrukerMeteret, utarbeidet av Opinion. Tendensen i undersøkelsen viser at vi er i ferd med å splittes i to grupper; de som forventer fortsatt vekst, og de som forventer trøbbel neste år, skriver Dagens Næringsliv.

– Avstanden mellom gruppene ser ut til å øke. Fortsatt er gruppen av optimister størst, noe som gjør at forventningene for 2008 i sum er positive, sier seniorkonsulent Hans Petter Skogstad i Opinion.

35 prosent av de spurte venter at de i løpet av 2008 får problemer med låneutgiftene. 8 prosent er helt sikre på at de får problemer.

– Det er selvsagt usikkert hva folk legger i «problemer». Det er også flere måter å løse slike problemer på, blant annet gjennom avdragsfrihet en periode – eller kutt i annet forbruk. Men det kan være at noen allerede har brukt disse mulighetene. Undersøkelsen tyder på at mange nok ikke hadde forventet så store renteøkninger som vi har opplevd, sier Skogstad.

ForbrukerMeteret viser også en tendens til at flere forventer færre kjøp av kapitalvarer neste år. Også andelen med oppussingsplaner går ned.