Illustrasjon av siste delparsell på storprosjektet E39 Betna–Stormyra, mellom Staurset og Stormyra. Illustrasjon: Statens vegvesen

Illustrasjon av siste delparsell på storprosjektet E39 Betna–Stormyra, mellom Staurset og Stormyra. Illustrasjon: Statens vegvesen

Fire av syv får gi tilbud på 600-millionersoppdrag

Syv entreprenører meldte interesse. Nå er fire av dem invitert til å gi tilbud på byggingen av den siste delstrekningen på E39 Betna-Stormyra i Trøndelag.

Det var stor interesse da kontrakten for den siste delstrekningen på E39 Betna–Stormyra ble offentliggjort. Totalt meldte syv entreprenører interesse for kontrakten med en verdi på cirka 600 millioner, eksklusiv moms (2023-kroner).

Utlysningen er en konkurranse med forhandlinger, og Statens vegvesen har nå valgt ut hvilke fire entreprenører som er invitert med videre til å gi tilbud.

Prosjektleder i Statens vegvesen, Odd Helge Innerdal er ifølge Vegvesenets egne nettsider fornøyd med interessen for konkurransen.

– Det er veldig gledelig at vi har fått inn så mange aktuelle entreprenører som ønsker å utføre jobben, for det sikrer en god konkurranse. Vi har nå gjort en vurdering, og valgt hvilke fire entreprenører som er invitert videre til å gi tilbud, sier Innerdal i en pressemelding.

De fire entreprenørene er:

 • Bertelsen & Garpestad AS
 • Hæhre Entreprenør AS
 • Johs. J. Syltern AS
 • Tverås Maskin & Transport AS

De andre entreprenørene som meldte interesse var:

 • Anlegg Øst Entreprenør AS
 • Peab Anlegg
 • Risa AS

Dette skal bygges

Det skal bygges 10,6 kilometer med ny to-feltsvei, hvor 5,8 kilometer planlegges for 90 km/t mens resten får 80 km/t. Den bratteste stigningen vil bli 3,3%. I tillegg skal det etableres et nytt kanalisert veikryss mot fv. 680 mot Kyrksæterøra og Aure, samt et T-kryss på Barhals.

Ferdigstilling høsten 2026

Arbeidet er ifølge Vegvesenet beregnet å ha en varighet på cirka to år, og veien skal være ferdig i løpet av høsten 2026 om alt går etter planen.

Signerte kontrakt til forberedende arbeider

Før bygging av den siste delparsellen kan begynne, er det en del forberedende arbeider som må gjennomføres. En kontrakt for riving og sanering av bygninger har vært utlyst i markedet før jul, og nå har Statens vegvesen signert kontrakt med NRC KEPT AS som skal utføre jobben.

Jobben innebærer riving av totalt 12 bygg

 • 2 eneboliger
 • 2 våningshus
 • 8 fritidsbygg
 • Garasjer og mindre bygninger

I tillegg er oppfylling og planering i disse områdene er en del av kontrakten, og arbeidet skal være ferdig innen 2. mai 2024.

– Vi gleder oss til å sette spaden i jorda for siste byggetrinn av E39 Betna–Stormyra, og vi ser frem til å forhåpentligvis kunne åpne ny vei i september 2026, sier Innerdal i meldingen.