Statens vegvesen ønsker entreprenør til byggingen 10,6 kilometer ny to‐felts E39 mellom Stormyra og Staurset i Heim kommune i Trøndelag. Kart: Statens vegvesen.
Statens vegvesen ønsker entreprenør til byggingen 10,6 kilometer ny to‐felts E39 mellom Stormyra og Staurset i Heim kommune i Trøndelag. Kart: Statens vegvesen.

Vegvesenet lyser ut E39-kontrakt

Statens vegvesen skal bygge 10,6 kilometer ny to‐felts E39 mellom Stormyra og Staurset i Heim kommune i Trøndelag. Nå er konkurransen lyst ut.

Arbeidet blir lyst ut som en utførelsesentreprise, og kontraheringsprosessen blir gjennomført med prekvalifisering og forhandling, opplyser Statens vegvesen i en pressmelding.

Påmeldingsfristen for entreprenørene er 4. desember. Forhandlinger skal gjennomføres i vinter, med mål om å signere kontrakt i mars 2024, skriver byggherren.

Byggingen av ny E39 mellom Stormyra og Staurset omfatter i hovedsak bygging av cirka 10,6 kilometer ny to-felts E39, med fartsgrense 80/90 kilometer i timen. I kontrakten ligger også sju betongkonstruksjoner, et nytt veikryss mot fylkesvei 680, et T-kryss med tilhørende avkjøringer, sideveier og landbruksveier, opplyser Vegvesenet.

Store deler av strekningen går langs eksisterende vei, med delvis sidebratt terreng.

Arbeidet skal gjennomføres i perioden april 2024 til september 2026.

Prosjektet utgjør den siste av tre parseller som Statens vegvesen bygger ut på E39 mellom Betna og Stormyra. Arbeidene startet i 2020 og skal avsluttes i 2026, ifølge Vegvesenet.

-Når alle de tre delstrekningene er fullførte, vil det bli en sammenhengende god europavegstandard på heile denne delen av E39. Nå lyser vi ut tredje og siste parsell, og ser fram til dialogen med markedet, sier prosjektleder Odd Helge Innerdal i Statens vegvesen.