Statens vegvesen skal bygge 10,6 kilometer ny to‐felts E39 mellom Stormyra og Staurset i Heim kommune. Illustrasjon: Statens vegvesen
Statens vegvesen skal bygge 10,6 kilometer ny to‐felts E39 mellom Stormyra og Staurset i Heim kommune. Illustrasjon: Statens vegvesen

Har lyst ut forberedende entreprise for E39-prosjekt – snart kommer hovedkontrakten

Statens vegvesen har lyst ut konkurranse for forberedende arbeid på ny E39 mellom Stormyra og Staurset i Heim kommune.

E39 Stormyra-Staurset er siste delparsell av prosjektet E39 Betna -Stormyra. Delparsellen omfatter bygging av 10,6 kilometer ny to‐felts E39. Selve hovedkontrakten på veibyggingen vil bli lyst ut i løpet av oktober, opplyser Statens Vegvesen i en pressemelding.

Som en del av forberedende arbeid har Vegvesenet lyst ut konkurranse om skog- og vegetasjonsrydding innenfor anleggsområdet. Arbeidet skal legge til rette for hovedentreprisen, og fjerne skog og vegetasjon i god tid før hekkeperioden for fugler våren 2024, skriver Vegvesenet.

I entreprisen skal det det totalt fjernes 5.365 kubikk med skog. Totalt areal inklusiv skog, buskas og annet trevirke er ifølge Vegvesenet på 460.000 kvadratmeter.

Fristen for å levere tilbud er 1. november 2023. Arbeidet skal være ferdige 1. mars 2024.

I midten av oktober kommer Statens vegvesen også til å lyse ut en forberedende kontrakt for riving og sanering av bygninger som er innløst og står i veien for anleggsgjennomføringen.