Finansdepartementet tror tusenlappens tid er forbi

Det er på tide å fjerne tusenlappen, mener Finansdepartementet.

 

Norske tusenlapper er attraktive blant kriminelle. Nesten 40 prosent av beslagene som Tollvesenet foretok i fjor, var norske sedler, og svært ofte var det snakk om tusenlapper.
Folk flest har sjelden tusenlapper i hendene, og disse to faktorene gjør at Finansdepartementet nå vurderer å fjerne sedlene, skriver Aftenposten.
- På bakgrunn av at bruken med tusenlappen i forbindelse med kriminell omsetning kan synes å være tiltakende, mener jeg at det er grunn til å foreta en nærmere vurdering av nytten av å beholde tusenlappen opp mot ønsket om å gjøre kriminell omsetning vanskeligere, sier statssekretær Ole Morten Geving (Sp) i Finansdepartementet.
Departementet vil i første omgang be om Kredittilsynets og Økokrims syn i saken. Spesialrådgiver Rune Grundekjøn i Kredittilsynet har lenge tatt til orde for å fjerne tusenlappen. Også førstestatsadvokat Sven Arild Damslora i enheten for finansiell etterretning i Økokrim er positiv til å fjerne tusenlappen.
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) mener det er verdt et forsøk å fjerne tusenlappen, og viser til at nesten samtlige kjøp fra norske kunder i dag foregår med bank- eller kredittkort.
Men Norges Bank har ingen planer om å fjerne sedlene.
- Vi har ikke holdepunkter for å tro at omfanget av økonomisk kriminalitet ville vært lavere om vi fjernet tusenlappen, sier sentralbankens kommunikasjonsdirektør Siv Meisingseth.