Marianne Kjendseth Wiik fra Sintef fortalte om rapporten de har utarbeidet for Oslo kommune på konferansen.
Marianne Kjendseth Wiik fra Sintef fortalte om rapporten de har utarbeidet for Oslo kommune på konferansen.

Fikk bred gjennomgang av mulighetene med grønne anleggsmaskiner

På Vei og Anlegg 2022 inviterte Grønn Anleggsektor inn en internasjonal anlagt «Technology Day – Zero Emission». Her fikk man en nærmere gjennomgang av mulighetene rundt utslippsfrie anleggsmaskiner i Norge og andre deler av verden.