Fiberutbygging for Bravida

Bravida Vest AS har inngått en 3-årig rammeavtale med Karmøy kommune om leveranse av ny telefoniløsning. Rammeavtalen åpner også for at nabokommunene kan knytte seg opp mot avtalen.

Karmøy kommune har i dag en Alcatel-løsning, men skal gradvis gå over til Cisco IP-telefoni. Den 3-årige rammeavtalen med Karmøy kommune inkluderer Cisco Call Manager og Gateway, IP apparater, switcher, routere og fiberkabling. Avtalene inkluderer betydelig fiberutbygging mellom kommunenes lokasjoner, og skal utføres av Nettdivisjonen i Bravida Vest AS. - Det viktigste er at vi gjennom denne kontrakten har fått synliggjort noe av mangfoldet og kompetansen i Bravida og at vi gjennom god dialog med kommunen har kommet frem til en effektiv og moderne kommunikasjonsløsning, sier Bjarne Dybvik, divisjonsdirektør i Bravida Vest AS. - Gjennom denne løsningen ivaretas tidligere investeringer i telefoniløsning samtidig som denne gradvis migreres til ny og moderne teknologi innen området. Kontrakten befester Bravidas posisjon som den ledende markedsaktøren innen IP-telefoni, avslutter han. - Bravida ble valgt på grunn av løsning og pris. At de samtidig har god oversikt over Karmøy kommunes bygg og fremføringsveier, har i ettertid vist seg å være en stor fordel, sier Steen Erik Hagland Hansen, IT sjef i Karmøy kommune. - Karmøy Kommune sin satsing på IP telefoni og bredbånd er satt i gang for å få kontroll over en akselererende økning i driftsutgiftene på området. At det samtidig er med på å gi eksterne og interne kunder bedre tjenester og muligheter er en av de hyggelige bivirkninger, avslutter han.