Ferske oljeingeniører ikke lenger lønnsvinnere

For første gang på 15 år tjener ferske sivilingeniører i oljenæringen mindre enn sine kolleger andre steder i privat sektor.

Både ingeniørene i «oljå» og ellers i privat sektor tjener mindre enn for et år siden, men nedgangen er størst for den førstnevnte gruppen, viser en lønnsundersøkelse fra Tekna. Fagforeningen for realister og teknologer med mastergrad ser på inntekten fem år etter avsluttet utdanning, skriver Dagens Næringsliv.

Siden 2002 og har sivilingeniørene i oljebransjen hatt et lite forsprang på sine kolleger. På det meste var «lønnsgapet» på rundt 5 prosent eller snaut 30.000 kroner i 2008. Men i 2016 er altså rollene omvendt, og det er oljesektoren som ligger under.

– Det handler om hvem som mister jobben og hvor man går. Hvis vi ser på våre arbeidsledige medlemmer er det en overvekt av dem som hadde siste eksamen for fem eller færre år siden, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg. Hun er kritisk til at de dårlige tidene rammer de unge hardest og mener kompetanse bør veie tyngre enn ansiennitet ved nedbemanning.

– Det vil gjøre at bedriften får satt sammen konkurransedyktige team, med erfarne folk og unge, ferske som bringer inn det nye de har lært. Satser man for tungt på ansiennitet, risikerer man å miste en generasjon som ikke ser noen fremtid i bransjen.