Johan Andresen lover å stille opp med kapital til oppkjøp hvis nye selskaper passer inn i Mestergruppen.

Ferd-Andresen: Mestergruppen vokser raskest

Mestergruppen er den bedriften innen Ferd som vokste raskest i fjor.

Det var Ferd-eier Johan Andresen som opplyste dette da han åpnet Mestergruppens konferanse på Gardermoen sist helg under slagordet «Større, sterkere, bedre.

– Slik vekst hadde jeg aldri trodd skulle bli resultatet da vi kjøpte oss inn. Da trodde jeg dette skulle bli en skikkelig sjaue- og ryddejobb. Men det har dere her i salen sannelig motbevist så det holder. Her er det ikke bare vekst på topplinjen, men lønnsom vekst. Ikke bare for oss i Ferd, men også for dere ute i bedriftene i selskapet, fremholdt han.

Spille på lag
Andresen påpekte at det er mye å hente av vekst ved å inkludere andre.

– Det har skjedd ved at det kommer nye aktører til oss. I form av nye medlemsbedrifter og ved oppkjøp. Dere som sitter her er en kjempegjeng. Og til neste år kommer det også noen fra Byggtorget. Og så får vi se hva som skjer etter det, sa Andresen offensivt.

– Grunnen til at vi er blitt gode, er at vi er flinke til å spille på lag Vi i Ferd kunne nærmest ingen ting om å bygge hus og om byggevarehandel. Men vi kan mye om det å selge. Og ved å gjøre ting sammen, har vi fått til mye, fastslo han fornøyd.

Bidragsyter
Andresen opplyste at Ferd fortsatt skal være en viktig bidragsyter.

– Vi skal ikke bare eie og se på at dere er flinke. Vi skal gjøre dere gode, eller enda bedre enn dere allerede er. Og for ikke å snakke om enda sterkere. Vi spør oss hele tiden hva vi kan bidra med i år og i årene som kommer. Jeg tror tallene vil vise at vi i Ferd har vært med på å bidra, og at vi komme til å se enda bedre tall for Mestergruppen neste år.

Vekstpotensial

Overfor Byggeindustrien presiserer Andresen at han i og for seg ikke var så overrasket over at det gikk så bra med inntjeningen i Mestergruppen.

– Overraskelsen er knyttet til at det var så stort vekstpotensial i selskapet både i form av organisk vekst og oppkjøp, forklarer han.

– Ser du for deg ytterligere vekst for Mestergruppen i årene fremover?

– Det er ikke noe poeng i seg selv å være størst. Men det er en kjensgjerning at vekst gir oss bedre betingelser hos industrien. Dessuten er det morsommere å være med på et lag i fremgang. Vi har viljen og evnen til å vokse.

Åpner for vinnere

– Hvordan ser du på byggmarkedet fremover?

– Jeg tror vi alle vil merke nedturen innen olje og gass. Så dette kommer vi til å kjenne på. Men det dukker alltid opp noen vinnere etter slike runde med nedturer som er fleksible og lette til bens, og som griper muligheter og jobber på tvers. Jeg tror vi skal bli en av dem. Nei, jeg tror vi er en av dem.

– Er du fornøyd med innsatsen hos Mestergruppen i fjor?

Ja, vi har sett store fremskritt. Men det vil bli mer komplisert for oss når selskapet blir såpass stort og er satt sammen av mange forskjellige typer medlemmer i såpass mange deler av landet. Men slikt er vi vant til.

Og det skal ikke stå på Ferd for ytterligere ekspansjon.

– Vi skal stille opp med kapital hvis vi blir enige om betingelsene og selskapene passer oss. Det må de.