Fem store oppdrag til Alliero

Alliero-gruppen, en ledende totalleverandør innen rehabilitering, har på kort tid igangsatt fem prosjekter med en totalverdi på 115 millioner kroner.

– Dette viderefører en positiv utvikling fra i fjor, og lover svært godt for det nye året, sier daglig leder Terje Eknes.

Håndverksgruppen Alliero har etablert seg som en av Norges ledende aktører innen rehabilitering av eiendom, ved å tilby entrepriser og så godt som alle typer håndverkstjenester fra eget hus. Kompetansebredden gjenspeiles i de nye oppdragene, som omfatter rehabiliteringsarbeider ved Grand Hotel, Østbanehallen, Frimurerlogen, Mathallen på industriområdet Vulkan og Fredensborgveien 11 i Oslo.

Grand Hotel
Alliero er godt i gang med rehabiliteringen av 124 bad på ærverdige Grand Hotel. Prosjektet, som omfatter utelukkende bygningsmessige arbeider, startet i uke 2 og løper til første kvartal neste år. Prosjektet skal leveres i bolker på ca. 20 bad om gangen, og 14 bad skal være klare allerede til ski-VM i slutten av februar.

Mathallen
Som følge av en avtale med Aspelin Ramm, startet Alliero nylig arbeidet med å rehabilitere den såkalte Mathallen på industriområdet Vulkan i Oslo. Oppdraget omfatter utvendig og innvendig rehabilitering av den gamle teglsteinsbygningen som tidligere huset et gammelt broverksted og nå skal bli en av byens første mathaller. Teglfasader og gamle smijernsvinduer skal rehabiliteres og hele taket skal skiftes. Murere, glassarbeidere sandblåsere, blikkenslagere, tømrere, taktekkere og malere er blant fagdisiplinene på storprosjektet, som skal ferdigstilles til sommeren.

Østbanehallen
Alliero har også signert avtale med Rom Eiendom om rehabilitering av gamle Østbanehallen ved sentralstasjonen. Arbeidene, som omfatter total fasaderehabilitering, historisk vindusrehabilitering, innvendige malerarbeider og utskifting av tak, starter i februar og skal ferdigstilles i løpet av året. Alliero vil på det meste ha opptil 60 arbeidere, fra et bredt spekter fagområder, på prosjektet.

Frimurerlogen
Alliero-selskapet M. Bratfoss har fått i oppdrag å restaurere nok en trappeoppgang i Gamle Frimurerlogen i Oslo. Oppdraget er siste del av et større prosjekt med restaurering av bygningens festsal og trappeganger. 10 malere fra Alliero har jobbet på prosjektet, som skal ferdigstilles i løpet av våren.

Fredensborgveien 11
Alliero har også inngått avtale med Naturbetong om ombygging og rehabilitering av Fredensborgveien 11. De eksisterende kontorlokalene skal gjøres om til 59 leiligheter på mellom 50 og 70 kvm. I tillegg skal vinduer skiftes og fasaden males. Alliero skal levere tjenester innen mur, puss og maling, så vel som vvs-, elektro- og blikkenslagertjenester. Planlagt prosjektstart er i mai, med en prosjektperiode på ca. 12 måneder.

Daglig leder Terje Eknes er svært fornøyd med tilfanget av nye oppdrag.

– Vi opplevde en gradvis forbedring gjennom fjoråret, og har gjennom de nye oppdragene fått en virkelig god start på 2011. Samtidig er vi storfornøyd med den faglige bredden i prosjektene, der håndverkere fra mange av våre fagområder arbeider side om side, sier han.