Illustrasjon: Forsvarsbygg

Fem prekvalifisert til skvadronbygg på Ørlandet

Forsvarsbygg har nå gjennomført prekvalifiseringen i konkurransen om entreprisen for nytt skvadronbygg for nye kampfly F-35 på Ørland hovedflystasjon, og fem entreprenører er fortsatt med i kampen.

De prekvalifiserte leverandørene er: Veidekke Entreprenør AS, Skanska Norge AS, Betonmast AS, NCC Construction AS, HENT AS.

– Vi er godt fornøyde med den store interessen fra markedet og vi har bare entreprenører med solid erfaring med oss videre, sier Jens Levi Moldstad, plan- og prosjekteringssjef i Forsvarsbygg kampflybase.

Forsvarsbygg er godt i gang med planleggingen og forberedende anleggsarbeider til byggestarten av skvadron-bygget våren 2015. Søknadene om prekvalifisering i konkurransen om generalentreprisen for nytt skvadronbygg er nå ferdig vurdert. I kvalifikasjonsgrunnlaget er det lagt opp til utvelgelse av tre til fem leverandører som vil få sjansen til å levere tilbud på bygging av skvadronbygget.

Seks leverandører leverte søknader og fem av de som best oppfyller kravene til teknisk og faglig kvalifikasjoner er valgt ut. Det er god deltakelse fra bransjen, både nasjonalt og regionalt, og det er vist til gode referanseprosjekter.

Leverandørene starter med sitt anbud for byggingen på nyåret og én av disse vil til slutt få entreprisen. – Vi er i rute med planleggingen, og ser frem til den viktige byggestarten til våren, sier Moldstad. Skvadronbygget ferdig-stilles 2016 og vil være klargjort til de første kampflyene kommer høsten 2017.