Fem av ti mot å slå sammen kommuner

Fem av ti spurte vil ikke slå sammen kommuner med tvang, ifølge en meningsmåling Sentio har gjort for Nationen.

Det er kvinner som er mest skeptiske til tvangssammenslåinger, skriver avisen.

59 prosent av kvinnene sier at de er imot å slå sammen kommuner ved bruk av tvang. 43 prosent av mennene sier det samme.

Motstanden er størst blant Senterpartiets og Kristelig Folkepartis velgere, henholdsvis 71 og 67 prosent.

Tilsvarende er det Høyres og Venstres velgere som er mest positive, her svarer 53 og 52 prosent at de er for å slå sammen kommuner med tvang.

Til sammen svarer 35 prosent av de spurte at de er positive til å slå sammen kommuner, mens 15 prosent ikke har gjort seg opp noen mening om saken.