Fem aktører kan kjempe om havvindprosjektet Sørlige Nordsjø II – auksjon 18. mars

Fem aktører har kvalifisert seg for å delta i auksjonen om havvind i Sørlige Nordsjø II. Auksjonen åpner mandag 18. mars.

Aktørene har dokumentert at de oppfyller minimumskriteriene for bærekraft og positive ringvirkninger og har også oppfylt krav om gjennomføringsevne. De fem som får delta, er:

* Aker Offshore Wind, BP og Statkraft

* Equinor og RWE

* Norseman Wind (Energie Baden-Württemberg AG)

* Shell, Lyse og Eviny

* Ventyr (Parkwind og Ingka)