Carl Henrik Borchsenius (Norsk Eiendom) ledet debatt med Ola Elvestuen, Camilla Moneta, Olav Birkenes og Daniel K. Siraj i Arendal.

- Fellesskapet må ta større ansvar for å sikre bærekraftig bokvalitet

Bærekraftig bokvalitet krever en innsats fra både myndigheter og byggeierne. Representanter fra næringen og huseierne sa under Arendalsuka at fellesskapet må ta et sterkere grep for å sikre hensyn til boligkjøper og miljø.

Under debatt om bærekraftige boliger som gir gode liv, rettet Morten Andreas Meyer fra Huseiernes Landsforbund oppmerksomheten mot utfordringer knyttet til kommuner som ønsker og har behov for å vokse raskt, og eiendomsselskaper som søker profitt.

- Jeg tror det er nødvendig at fellesskapet tar et sterkere grep for å sikre langsiktighet og planlegging, slik at vi ikke driver eiendomsutvikling, men at eiendomsutvikling blir en del av en by- og stedsutvikling, sa Meyer.

Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse, brukte Bygg21s 10 kvalitetsprinsipper for å definere drømmeboligen for både lommeboka, miljøet og det gode liv.

- De 10 kvalitetsprinsippene kan både brukes som sjekkliste og inspirasjon av lokale planmyndigheter og av den enkelte utbygger for å sikre kvalitet for både bruker og samfunnet, sier Bramslev.

Må ha dialog for å ivareta helse og miljø
Daglig leder i Norsk Eiendom Thor Olaf Askjer og adm. dir. i Huseiernes Landsforbund Morten Andreas Meyer løftet også frem behovet for dialog for å ivareta helse og miljø.

- Ta med og lytt til framtidige boligeiere tidlig i plan- og reguleringsprosesser, styrk dialogen med boligeiere som bor i områder med behov for transformasjon og fortetting, still krav til kompetanse hos kommunene som plan- og reguleringsmyndighet, og still krav om planlegging på tvers av kommuner, sa Meyer i sine råd til utbyggere og politikere.

Dagslys er avgjørende for gode boliger
En avgjørende kvalitet i gode boliger er tilstrekkelig dagslys. Det løftet både Katharina Bramslev og klima- og miljøminister Ola Elvestuen frem.

- En personlig kjepphest for meg er hvorfor vi i Norge har en standard takhøyde på 2.40 meter, i motsetning til Sverige som har 2.50 og Finland som har 2.70, sa Elvestuen.

Bramslev fulgte opp utspillet med å peke på at tiden er moden for et lovkrav om minst 2,70 meter takhøyde. Bygg21 rapporten anbefaler også dette.

Debatten ble arrangert av Grønn Byggallianse, Norsk Eiendom, Huseiernes Landsforbund og Stærk & Co.

Foruten Katharina Bramslev, Morten Andreas Meyer, Thor Olaf Askjer, Camilla Moneta og Ola Elvestuen, deltok konsernsjef i OBOS Daniel K. Siraj og Olav Birkenes fra Birk & Co.

Hege Schøyen Dillner fra Grønn Byggallianse ledet arrangementet, mens Carl Henrik Borchsenius fra Norsk Eiendom ledet paneldebatten.