HMS-leder hos Feiring Bruk, Ole Viken (til venstre) og markedssjef Knut Harald Ollendorff

Feiring Bruk vil skape trygg vei med refleks

Pukk-, grus- og asfaltprodusent Feiring Bruk ønsker å bedre trafikksikkerheten i nærområdene rundt anleggene sine. Over 5.000 refleksvester og -bånd er så langt delt ut til skole- og barnehagebarn.

På denne tiden i fjor startet Feiring Bruk kampanjen «Trygg vei» for å trygge de mykeste trafikantene som befinner seg i nærheten til et av industrikonsernets mange anlegg. Feiring Bruk forteller de vil sette fokus på trafikksikkerhet gjennom opplysning til lokalbefolkningen, utdeling av refleksvester til barnehager og refleksbånd til barn, ungdommer og voksne i nærområdene til Feiring Bruks anlegg.

– Vi kartla barnehager og barneskoler i områdene hvor vi holder til, og har gjort en innsats mot dem. I år har det også vært delt ut en del refleksvester, og vi har brukt lokale idrettslag og foreninger til å dele ut refleksbånd, forteller markedssjef i det familieeide konsernet, Knut Harald Ollendorff.

Alfa og omega

Omtrent 400 refleksvester har blitt delt ut de siste månedene, og Ollendorff og HMS-leder hos Feiring Bruk, Ole Viken, forteller at tilbakemeldingen fra skoler og barnehager har vært svært positiv.

– Skolene og barnehagene har gjerne ikke nok refleksvester fra før og de har vært veldig takknemlige for at noen tenker på dem, forteller Ollendorff.

I alt har Feiring Bruk delt ut omtrent 1.000 refleksvester og 4.000 refleksbånd. 30 skoler og barnehager er besøkt, og fire idrettslag og foreninger har hjulpet til med å dele ut reflekser.

Undersøkelser har vist at i lysforhold hvor en person uten refleks kun blir synlig på 25 meters hold, vil noen med refleks være synlige på hele 140 meters hold. Viken understreker at refleksbruk er en av de aller billigste og enkleste forebyggende grepene for å bedre trafikksikkerheten til fotgjengere.

Det kan være mye trafikk til og fra Feiring Bruks anlegg, og det er viktig å være synlig langs veien.

Og synlighet er ikke en ukjent problemstilling.

– Det med synlighet er absolutt her på anlegget, og jeg tror det gjelder for hele bransjen. Å være synlig, enten det er ute på anleggsområdet eller inne i verket, er alfa og omega. Det kanskje viktigste personlige verneutstyret vi har, er synlighetsklær, sier Viken.

Samfunnsansvar

I tillegg til å være en sikkerhetsbevisst aktør, mener Viken også at Feiring Bruk har et mer generelt ansvar i lokalområdet.

– Vi føler dette som en naturlig del av vårt samfunnsansvar nå i den mørke årstiden. Vår virksomhet genererer en del tung trafikk fra lastebilene som kjører til og fra våre anlegg. Lastebilene har større blindsoner og lengre oppbremsingstid enn andre kjøretøy, noe man som fotgjenger ofte ikke tenker over. Ved å aktivt gjøre seg synlig for føreren, vil man minimere risikoen for ulykker og skumle situasjoner.

Feiring Bruk har kun én egen lastebil, og Viken og Ollendorff understreker at kundene på pukkverkene deres utgjør en liten del av den totale trafikkmengden på veinettet. De mener likevel at aktiviteten deres på Østlandet gir dem et visst ansvar.

– Synlighet er noe vi i Feiring er svært opptatt av, og er noe vi ønsker å kunne bidra med også i lokalsamfunnene vi er en del av, sier Ollendorff.

Ferskvare

I en pressemelding fra Feiring Bruk sendt ut tidligere i vinter, har industrikonsernet også hentet inn en kommentar fra politibetjent Finn Erik Grønli i Oslo politidistrikt om refleksbruk. Grønli er tydelig på at refleksbruk absolutt er anbefalt.

‒ Jeg anbefaler på det sterkeste at refleks blir brukt. Dette gjør at du blir synlig, fordi brikken i refleksen reflekterer lys. Det å være synlig betyr å være trygg, sier han.

Grønli advarer også om at det kan være lurt å erstatte gamle reflekser.

‒ Reflekser er ferskvare, og kan etter langtidsbruk bli forringet. Derfor et det også viktig å bytte til ny refleks regelmessig. Alle reflekser bør være CE-merket, det betyr at de er godkjent etter europeisk standard. Vi i Oslo politidistrikt pleier å si at en refleks er en liten livredder, og en billig livsforsikring. Foreldre er ofte flinke på å utruste barna sine med refleks, men kan glemme å bruke det selv, det er for dårlig. Vi sier tommel opp til Feiring Bruks reflekskampanje, dette er noe vi støtter fullt ut, sier han i pressemeldingen.