Knut Harald Ollendorf (f.v.), Petter Nilsen, Thor-Anders Lundh Håkestad, Rolf Nilsen, Trygve Ollendorf.

Lundhs AS

Feiring Bruk og Lundhs AS inngår bærekraftig samarbeid

Feiring Bruk og Lundhs AS, har inngått samarbeid i et av Lundhs' brudd i Larvik med et klart felles mål: 100 prosent utnyttelse av overskuddsmassene i steinbruddet.

Feiring Bruk og Lundhs har begge et mål om å utnytte hele naturressursen de forvalter.

Avtalen som nå er inngått er et stort steg i riktig retning for å nå dette målet for Lundhs’ brudd i Malerød.

- Vi er veldig glade for å ha inngått et samarbeid med Feiring Bruk, som er en stor og seriøs aktør i bransjen. Vi har begge mål om å utnytte 100 prosent av volumene som utvinnes fra fjellet, sier daglig leder i Lundhs Thor-Anders Lundh Håkestad i en pressemelding.

I dag er det cirka 10 prosent av larvikitten i Malerød som kvalifiserer til markedet for overflater av stein.

I tillegg benyttes alle avkapp til mureblokkproduksjon. Når resten nå leveres som råstoff til knusing, oppnår bruddet i Malerød, som første brudd innen larvikittindustrien, 100 prosent utnyttelse av uttatt masse.

Samarbeidet er en viktig grønn satsing for Feiring Bruk, hvor overskuddsmaterialet til Lundhs blir råvare for videre nedknusing hos Feiring. Det nyetablerte pukkverket i Re, 10 kilometer utenfor Tønsberg sentrum, har salgsstart våren 2019. Anlegget i Larvik er Feirings andre etablering i Vestfold.

- Dette er en grønn satsning for begge parter. Lundhs er, som Feiring, en familiebedrift med lang historikk og et bevisst forhold til å utnytte steinressursene vi forvalter på best mulig måte for miljø og samfunn. Vi ser frem til samarbeidet, og til å knytte sterkere bånd med Lundhs, sier daglig leder i Feiring Bruk, Knut Harald Ollendorff.

Samarbeidsavtalen ble signert torsdag 2.mai i Lundhs’ steinbrudd i Larvik. Det forventes at pukkverket kan produsere 300.000– 500.000 tonn pukk årlig ved full drift. Dette er mer enn Malerød-bruddet genererer i dag av overskuddsmasser.