Hvor mange hytter bygges det i Norge? Foto: NOHF

- Feil tall om bygging av nye fritidsboliger

Den norske hyttebransjen blir beskyldt for å rasere
villmarken. Nå hevder Norske Hytteprodusenters Forening det er benyttet feil tall om nybygging av fritidsboliger i Norge, og viser til tall fra Statistisk sentralbyrå som bekrefter påstanden.

Den norske hyttebransjen blir beskyldt for å rasere villmarken. Nå hevder Norske Hytteprodusenters Forening det er benyttet feil tall om nybygging av fritidsboliger i Norge, og viser til tall fra Statistisk sentralbyrå som bekrefter påstanden.

Tidligere riksadvokat og høyesterettsdommer Georg Rieber-Mohn uttalte sist vinter at hytteutbygging i Norge raserer villmarken. Det er en påstand Norske Hytteprodusenters Forening (NOHF) mener ikke stemmer med virkeligheten. Foreningen – som representerer 37 av landets hytteprodusenter – peker på at norske fritidsboliger kun berører cirka en promille av landets areal.

Foreningen poengterer at det i debatten er det vist til tall fra Prognosesenteret som hevder det bygges 7.500 nye hytter i Norge hvert år. NOHF viser i pressemeldingen til tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at det reelle tallet er 4.342 og at tallene til Statistisk sentralbyrå samsvarer med det Norske Hytteprodusenters Forening (NOHF) har hevdet.

Har også tatt med påbygg og tilbygg

– Norske Hytteprodusenters Forening ønsker å presisere opplysninger om hvor mange nye hytter som bygges i Norge pr år. Prognosesenteret har kommet med for høye tall, noe vi nå har fått bekreftet fra Statistisk sentralbyrå. Vi har hele tiden hevdet at Prognosesenteret har operert med for høye tall når de omtaler nybygde fritidsboliger i Norge. De har tatt med både helt nye hytter, påbygg/tilbygg og eksisterende bygg som er omgjort til fritidsboliger. Det blir helt feil å bruke et slik tall i en debatt om hvor mange hytter som bygges i Norge, sier Olaf Olstad, generalsekretær i NOHF i en pressemelding fra NOHF.

Olaf Olstad, generalsekretær i NOHF. Foto: NOHF

Norske Hytteprodusenters Forening understreker at det ikke bygges 7.500 nye hytter i året i Norge, men mellom 4.000 og 4.500 pr år.

– Hvis vi ser på statistikk fra Statistisk sentralbyrå, så er det de fem siste årene i gjennomsnitt gitt igangsettingstillatelse til 4.342 nye hytter i Norge. Dette er et tall som samsvarer med opplysningene fra hytteprodusentene, sier Olstad.

– Hyttebransjen blir beskyldt for å rasere villmarken, det er en alvorlig påstand som krever riktig statistikk som grunnlag for en debatt. Prognosesenteret utfører en god og viktig jobb med sine statistikker, med når det gjelder antall nybygde fritidsboliger i Norge pr år har de benyttet feil grunnlag. Dette må de rette opp i nå, sier Olstad.

Tunga rett i munnen

– Her det viktig å holde tunga rett i munnen . Det er ingen feil i statistikkunderlaget fra SSB, men det er viktig at hytteprodusentene leser seg opp på definisjoner og begreper. sier partner Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret til Byggeindustrien.

- Det er riktig at det finnes veldig mange tall om hyttemarkedet i offentlige databaser – og at disse viser store variasjoner. Nevnte tall på 7.500 refererer seg til igangsettingstillatelser for 2017 og inkluderer helt riktig tilbygg / påbygg. Vi vet videre at mange av disse tillatelsene ikke brukes. Dette vises best ved at fullföringstallene ligger vesentlig lavere. I tillegg har vi tall for endringer i bestanden av hytter, samt frafallet. Ytterligere kompleksitet kommer inn ved usikker registrering av antall enheter i kjedete hytter – som registreres som enkeltstående bygg.

Han er klar på at Prognosesenteret i sine rapporter er tydelige på både kildene og definisjonen til tallene som oppgis.

– Tallet 7.500 er gitte igangsettingstillatelser som inkluderer nye fritidsbygg og tilbygg/påbygg. Prognosesenteret har ingen egne tall på igangsatte hytter, også våre tall er hentet fra SSB, sier han.

Øye forklarer at det er på det rene at ikke alle igangsettingstillatelser brukes og det må korrigeres for tilbygg/påbygg.

– I tillegg kommer leilighetskomplekser inn og roter til. Da blir det også snakk om definisjoner sier han.

– Er du enig i at det blir feil å bruke tallet 7.500 aktivt?

- Nei – så lenge man er tydelig på hva dette tallet inkluderer. De som benytter tallet må selv ta ansvar for det, og man må vite hva som er grunnlaget for tallet og hvordan man leser tallene fra våre rapporter, sier han. Om hytteprodusentene / NOHFselv önsker å bruke et tall på 4.000 – så får jo de stå for det selv – uten å legge ansvaret av riktigheten på SSB eller andre

- I sum så står det for oss fast at reelt tall for igangsetting av hytter i 2017 sannsynligvis ligger et sted mellom 5.000 og 5.500 enheter. Dette fremkommer ved å se flere kilder under ett, - sier Öye

Øye påpeker videre at hytteprodusentene / NOHF dessuten selv kan velge å lage en omsetningsstatistikk i forhold til egen bransje – på samme måte som boligprodusentene gjör for boligsalg og igangsetting. Da ville man ikke hatt behov for å kritisere andres bruk av statistikk.

- Vår profesjon å si noe fornuftig om tallgrunnlag fra ulike kilder. NOHF bør kanskje selv kjøpe og lese rapportene våre, Prognosesenteret kan ikke endre noe som helst, sier han.