Fare for gress- og lyngbrann i flere deler av landet

Det er fare for gress- og lyngbrann i snøfrie områder på deler av Vestlandet, Møre og Romsdal og Nordland, opplyser meteorologene.

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel. Varselet gjelder inntil det kommer nedbør av betydning.

Fra før av gjelder varselet for Trøndelag.

– Vegetasjon kan lett antennes, og store områder kan bli berørt, advares det.