Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

Fare for flystreik

I slutten av måneden er det mekling i to oppgjør som omhandler luftfartsnæringene. I ytterste konsekvens kan fly bli satt på bakken.

I forrige uke strandet hovedforhandlingene mellom flyteknikerne og NHO Luftfart. Tirsdag denne uken ble det i tillegg forhandlingsbrudd mellom LO Stat og Spekter for medlemmer i Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Delta i Avinor og Avinor Flysikring.

Partene skal møtes hos Riksmekleren henholdsvis 26. juni og 28. juni. Det er satt av én dag til forhandlingene, og i verste fall kan det bli streik fra morgenen dagen etter at meklingene eventuelt brytes.

Flyteknikerne vil særlig ha forbedringer når det gjelder helse og nattarbeid. I Avinor-forhandlingene dreier det seg først og fremst om pensjonsordninger, noe som er et prinsipielt spørsmål og vanskelig for partene å enes om.

Det er tatt ut plassoppsigelse for 1.098 medlemmer i LO Stat og rundt 460 medlemmer fra YS Spekter. Ifølge Avinor vil ingen flygeledere bli tatt ut i streik ettersom disse ikke tilhører de faggruppene som NTL og Delta organisere. De som er organisert jobber stort sett med alt annet enn fly- og tårntjenester.

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) har medlemmer fra både Norwegian, SAS og Widerøe, og det er tatt ut plassoppsigelse for 430 av organisasjonens rundt 500 medlemmer i tariffområdet. I verste fall kan fly bli satt på bakken hvis pilotene ikke finner det forsvarlig å fly på grunn av manglende service.

Selve streikeuttakene blir ikke klare før i slutten av neste uke, og når man får bedre oversikt over hvilke funksjoner som rammes. Arbeidsgiverorganisasjonene skal ha varsel om uttaket fire dager før en streik eventuelt blir aktuelt.