Får trygd uten å ha vært i Norge

Over 2.300 polske familier mottar kontantstøtte og barnetrygd uten at barna trenger å ha vært i Norge.

På grunn av EØS-avtalen får konene til over 2.000 polske arbeidere i Norge 55.000 kroner i året i norsk støtte og trygd, selv om de aldri har satt sine ben på norsk jord.

På ett år er tallet på polske arbeidere som får disse stønadene fordoblet, og utgjør til sammen minst 130 millioner kroner i året. Forutsetningen er at arbeiderne betaler trygdeavgift til Norge, melder NRK.

En polsk familie med ett barn får rundt 55.000 kroner i norsk kontantstøtte og barnetrygd i året, noe som ofte er mer enn årslønn i Polen. Stadig flere polakker oppdager mulighetene for å dra nytte av norske velferdsordninger.

- I Polen ligger gjennomsnittslønna på om lag 55.000 kroner. Ved å fylle ut en egenerklæring kan en polsk familie motta minst like mye skattefritt i norske trygder. og staten kan ikke kontrollere opplysningene, innrømmer direktør i NAV, Hilde Olsen.

Minst 37.000 arbeidsinnvandrere fra EØS-landene har rett til barnetrygd og kontantstøtte fra Norge. Høyre-leder Erna Solberg er bekymret over utviklingen.

- Regjeringen må gjennom dette og gjøre opp status. Deretter må den komme til Stortinget så vi kan diskutere det, sier hun.