Foto: Trond Joelson
Foto: Trond Joelson

Får ikke ned antall dødsulykker

Hvert år er det mellom åtte og ti personer som dør på jobb i byggenæringen. Dette er et tall som har ligget noenlunde stabilt over flere år, og selv om det aldri har vært så høyt fokus som nå rundt denne mørke statistikken, ser det ikke ut til at man makter å få dette tallet ned.