Lars Mamen i Fair Play Bygg - Oslo og Omegn.

Fair Play Bygg med etikkplakat - vil ha aktive pådrivere for en seriøs bransje

Fair Play Bygg lanserer en egen «Etikkplakat» for en seriøs byggebransje. Organisasjonen har allerede fått flere tunge aktører som støttespillere.

Fair Play Bygg er et topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og fungerer som en varslingskanal for bransjen.

Siden oppstarten for halvannet år siden har Fair Play Bygg avdekket en rekke tilfeller av arbeidslivskriminalitet i Oslo og omegn.

- For å forhindre a-krim må bransjen stå sammen og jobbe aktivt for en seriøs bransje, hvor lovbrudd ikke skal forekomme. Et tiltak som nå gjennomføres i dette arbeidet er lansering av «Etikkplakaten» som har som hensikt å få aktører i byggebransjen til å dedikere seg til å ikke bare følge lovverket, men å være en aktiv pådriver for å sørge for en seriøs bransje, sier daglig leder Lars Mamen i Fair Play Bygg i en pressemelding.

Ifølge organisasjoen er målet at byggebransjen skal kjennetegnes av sikre arbeidsplasser, like konkurransevilkår, trygge arbeidsvilkår, faste ansettelser, fagopplæring og et ryddig og forsvarlig arbeidsliv.

- Aktørene i næringen, det være byggherrer, myndigheter, bedrifter, mennesker og organisasjoner har alle et ansvar for å utvikle en bærekraftig byggenæring som sikrer rekruttering og utvikler byggfagene, understreker Mamen.

Etikkplakaten blir lansert med signering av de første støttemedlemmene førstkommende mandag.

I tillegg til Fair Play vil Statsbygg, NRC Group, Malermestrene, Murmestrene Fjeldheim og Knudsen, Frank Kristiansen AS og Leithe & Christiansen signere  «Etikkplakaten».