Daglig leder Leif Vagle i Fair Play Agder og styreleder Svein Resmann i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Agder.

Daglig leder Leif Vagle i Fair Play Agder og styreleder Svein Resmann i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Agder.

Fair Play Agder signerte etikkplakat med EBA Agder

Arbeidet for et seriøst arbeidsliv i bygg- og anleggsbransjen fortsetter på Sørlandet.

Fair Play Bygg er et topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og fungerer som en varslingskanal for bygg-og anleggsbransjen. Målet er at bransjen skal kjennetegnes av sikre arbeidsplasser, like konkurransevilkår, trygge arbeidsvilkår, faste ansettelser, fagopplæring og et ryddig og forsvarlig arbeidsliv. Kampen mot arbeidslivskriminalitet står sentralt.

For ett år siden lanserte organisasjonen sin egen etikkplakat med seriøsitetsbestemmelser som en rekke aktører allerede har signert. Nå har også Agder-avdelingen av Fair Play fått på plass en avtale med Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg i regionen.

– Vi er veldig glade for å ha signert denne avtalen med EBA Agder, som representerer mange av de store aktørene innen bygg og anlegg på Sørlandet. Det er viktig at vi har med oss arbeidsgiversiden i dette arbeidet, og det gir et tydelig signal om at de ønsker å samarbeide om seriøsitet, sier daglig leder Leif Vagle i Fair Play Agder til Byggeindustrien.

Fair Play Agder er en av fire avdelinger under Fair Play-paraplyen i Norge. Vagle opplyser at man i Agder bruker tilnærmet samme etikkplakat som de øvrige Fair Play-prosjektene, men at her omfatter den hele næringslivet og ikke bare byggenæringen.

– I store byggeprosjekter er det mange aktører og leverandører, og vi vet at det ofte er useriøse firmaer som prøver å komme inn og få sin del av kaken. Med denne signeringen kan arbeidsgiverne gå foran og flagge at de tar seriøsitet på alvor, sier han.

Vagle, som har lang fartstid fra Politiet før han ble Fair Play-sjef i fjor høst, opplyser til Byggeindustrien at han på den korte tiden har sett at det er mye å jobbe med i Agder-regionen når det gjelder seriøsitet.

– Vi har fått inn overraskende mange tips. Hittil har vi behandlet og videresendt mer enn 60 tips, og de fleste er knyttet til bygg- og anlegg. Det går veldig mye på svart arbeid, lønnstyveri, kontraktsbrudd etc., sier Vagle.

Også styreleder Svein Resmann i EBA Agder sier til Byggeindustrien at signeringen er et viktig signal utad når det gjelder arbeidet for et seriøst arbeidsliv.

– Denne avtalen sier noe om hva EBA ønsker å stå for og hvordan vi ønsker at bransjen skal være. Dessuten sammenfaller Fair Play Byggs etikkplakat i stor grad med vår egen. Vi ser at det er et behov det arbeidet Fair Play Bygg gjør, og organisasjonen fyller en funksjon som strengt tatt burde vært i ivaretatt av myndighetene, sier Resmann.