KLAR TALE: Fagsjef i Fagrådet for våtrom, Bjørn Grimsrud, mener det er stor risiko forbundet med å bygge våtrom kun etter TEK. Bruk Våtromsnormen, er Grimsruds klare beskjed. Foto: Monica Krogstad, FFV

Fagrådet for våtrom: - Risikabelt å bygge våtrom kun etter TEK

- TEK åpner for flatt gulv utenfor dusjsonen. Det er skummelt, mener fagsjef i Fagrådet for våtrom, Bjørn Grimsrud.

Den erfarne VVS-ingeniøren får daglig flere henvendelser fra håndverkere om teamet fall mot sluk og TEK17, skriver Fagrådet for våtrom i en pressemelding.

Dette er også et av temaene som skal utdypes under Våtromsdagene som arrangeres 6.-7. september i Oslo.

– Med toleransekravene i norsk standard kan gulvet ende med motfall. Da kan et prosjektert flatt gulv ende opp ferdig utført med motfall. Det er grunn til å spørre seg selv; ville du hatt et baderomsgulv med motfall? Selvfølgelig ikke. Jussen er også ganske klar på dette; et badegulv med motfall anses ikke som fagmessig utført, sier Bjørn Grimsrud til Fagrådet for våtrom.

– Alle våtromsbyggere bør komme på Våtromsdagene. Her tar vi opp temaer som veldig viktig for dere som planlegger, bygger og kontrollerer våtrom, sier han i pressemeldingen.

Fagsjefen sier det å ikke bruke Våtromsnormen i dag, men kun basere seg på pre-aksepterte ytelser, er risikosport. 

- Hvor i TEK står det noe om bruk av «hjelpesluk dersom det er tett sokkel rundt dusjen?». Konklusjon: Det står ingen steder. De pre-aksepterte løsingene i TEK er ikke dekkende eller gode nok i alle tilfeller. Dersom du ønsker å bygge et konfliktfritt bad, så bygger du baderom med fall. Gjør skikkelig jobb første gang – og bruk Våtromsnormen, understreker han.