Det siste tiåret har langt færre mistet livet i brann, enn tiåret før, viser tall fra DSB. Her fra en brann i Moss 2018 der en person omkom. Foto: Christian Clausen / NTB
Det siste tiåret har langt færre mistet livet i brann, enn tiåret før, viser tall fra DSB. Her fra en brann i Moss 2018 der en person omkom. Foto: Christian Clausen / NTB

Færre personer døde i brann i fjor

I fjor mistet 41 personer livet i brann her i landet. Det var fire færre enn året før.

De siste ti årene, fra 2012 til 2021, har til sammen 422 personer dødd i brann, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Altså døde 42,2 personer i gjennomsnitt i brann hvert år.

Til sammenligning omkom 633 personer i brann tiåret før, fra 2002 til 2011. Årsgjennomsnittet var da 63,3 branndøde.

– Jeg vil ikke legge for stor vekt på endringene fra ett år til det neste, men alle som driver brannforebyggende arbeid bør kunne glede seg over at dødsbrannstatistikken har vist en tydelig nedadgående trend den siste tiårsperioden, sier administrerende direktør i Norsk brannvernforening Rolf Søtorp.

Blant de 41 personene som omkom i brann i fjor, var 23 menn og 18 kvinner. Fire av de omkomne var barn under 16 år.