Færre arbeidsledige i januar, ifølge Nav

I januar var det 1.200 færre helt arbeidsledige, ifølge brudd- og sesongjusterte tall fra Nav. 2,6 prosent av arbeidsstyrken var helt arbeidsledige.

Det var registrert 71.100 helt arbeidsledige hos Nav ved utgangen av januar, noe som utgjør 2,6 prosent, ifølge en pressemelding fra Nav.

Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 3,1 prosent av arbeidsstyrken, eller 86.400 personer.

Fylkene som hadde høyest ledighet i januar, var Østfold og Vestfold med henholdsvis 3,3 og 3,2 prosent. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane med 1,7 prosent.

Arbeidsledigheten er høyest innenfor næringen reiseliv og transport med 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Lavest var den innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.