Vannstanden er lav i Vatnedalsvatn, som er det største magasinet i Otravassdraget. Agder Energi har søkt om utbygging av kraftverk i Syrtveitsfossen i Otravassdraget. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Vannstanden er lav i Vatnedalsvatn, som er det største magasinet i Otravassdraget. Agder Energi har søkt om utbygging av kraftverk i Syrtveitsfossen i Otravassdraget. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Få nye vannkraftsøknader etter skatteendringer

Nye skatteregler har foreløpig gitt få søknader om nye vannkraftprosjekter, viser tall fra NVE.

Høyt skattenivå på vannkraft sammenlignet med andre fornybare energikilder har ført til et etterslep på oppgradering og utbygging av vannkraft, men fra årsskiftet 2021 ble skattereglene for vannkraftselskapene gjort gunstigere i håp om at det skulle gi flere nye prosjekter.

Men en gjennomgang gjort av NVE for Klassekampen viser at det siden 1. januar i fjor bare har kommet inn fire nye søknader som omfattes av den nye ordningen.

Det er Syrtveitsfossen kraftverk i Otravassdraget, Svartisdal kraftverk i Rana kommune, Mauranger 2 i Kvinnherad og Randselva kraftverk i Tyrifjorden.

Samlet sett vil prosjektene kunne gi en ny kraftproduksjon på 0,4 terawatt-timer.

Anslag fra henholdsvis Statnett og analyseselskapet DNV anslår at Norge trenger mellom 20 og 35 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen 2030 for å unngå strukturelt kraftunderskudd.

NVE har anslått at Norge realistisk kan bygge ut rundt 20 TWh ny vannkraft.