EVR-Norge bygger ny helsepark i Moss

EVR-Norge skal bygge Lilleeng Helsepark i Moss på oppdrag for Enata Eiendom.

Den nye helseparken skal samle et bredt tilbud av offentlig og privat helse-, pleie- og omsorgstilbud. I tillegg skal det tilbys alternativ behandling, velværeytelser og salg av helseprodukter.

Helseparken heter Lilleeng Helsepark og er en konvertering av et industriområde til nye tjenester og skaper derfor mange nye arbeidsplasser. Det er foreløpig planlagt innvesteringer for 250 mill på helseparken, opplyser EVR-Norge i en pressemelding.

Det er lagt vekt på positivt og beroligende innvendig miljø, med felles foajé, mottak, gangarealer, servicetilbud, og andre felles fasiliteter som skaper en kostnadseffektiv drift. Helseparken vil være en felles arena for ledende aktører innen hver faggruppe hvor pasientsamarbeid og felles markedskommunikasjon supplerer fagvirksomheten. Dette danner grunnlaget for fremtidsrettet behandling og høy brukeropplevelse.

– EVR-Norge AS har hatt mange av prestisjeprosjektene i Østfold den siste tiden. Blant annet det nye administrasjonsbygget til Borregaard i Sarpsborg, det nye hovedkontoret til Statens Vegvesen i Moss, nytt hovedkontor / lab for Eurofins og teknobygget på Tykkemyr i Moss. Vi går nå også i gang med boligprosjekt ved Refsnes Gods på Jeløya i Moss, skriver selskapet i en pressemelding.