Prosjektleder Henrik Stokkebek i Evensen & Evensen (Ø.M. Fjeld) og byggeleder for Lillehammer kommune, Bjørn Graff (til venstre) er tilfreds med fremdriften for det nye vannverket i Lillehammer. Foto: Ø.M. Fjeld

Evensen & Evensen bygger nytt vannverk på Lillehammer

På Hovemoen i Lillehammer bygger Ø.M. Fjeld-eide Evensen & Evensen et helt nytt vannverk med større kapasitet og anlegg for mangan-rensing.

Det nye vannverket skal forsyne befolkningen i og rundt Lillehammer med rent, friskt vann fra 2021. Byggeoppdraget omfatter blant annet av 15 helstøpte vannbasseng, pumpehall, verksted, garasje, tekniske rom, laboratorium og personalavdeling.

Jobben utføres på oppdrag for Lillehammer kommune, med Sweco som prosjekterende rådgiver. Kontraktsverdien er på omlag 120 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift, og prosjektet skal være klart for prøvedrift i mars 2021. Arbeidene i den byggtekniske entreprisen omfatter bygg, elektro, VVS, byggautomasjon, vei, VA og landskap.

– Det er et anlegg bestående av mye plasstøpt betong, blant annet de 15 vannbassengene som må tetthetsprøves. Disse arbeidene må sluttføres før vi kan tilbakefylle mot bassengene og montere isolasjon og kledning. Bæresystemet består av betong, stål, limtre og massivtre, og noe av det mer utfordrende med oppdraget er å få de prefabrikerte elementene til å passe sammen med det plasstøpte, forteller prosjektleder Henrik Stokkebek i Ø.M. Fjeld-selskapet Evensen & Evensen i en pressemelding.

Anlegget har et samlet byggeareal på 3.850 kvadratmeter, fordelt på to og tre etasjer. Det nye vannverket bygges over eksisterende vannkilde, og entreprenøren må naturlig nok ha et kraftig fokus på å hindre forurensning i grunnen. Eksempelvis er det ikke anledning til å parkere anleggsmaskiner inne på anleggstomta over natten.

Foruten to rentvannsbasseng på tilsammen 4.000 kubikkmeter, består bassengdelen av spylevannsbasseng, sandfilterbassenger, spyleslambassenger og oksidasjonsbassenger. Oppdraget omfatter også seks mindre overbygg til grunnvannsbrønner, traverskraner og kranbaner, vann, varme, sanitær og ventilasjon. I tillegg etableres utvendig VA-ledningsanlegg, samt utomhusarbeider med kjørearealer, p-plass, inngjerding, port, kantsteiner og grøntanlegg.

Vannverket på Lillehammer skal gi både bedre kapasitet og bedre vannkvalitet til befolkningen i Lillehammer og omegn. Anlegget skal overtas for prøvedrift i mars 2021. Foto: Ø.M. Fjeld