EU: Ekstremvær har tatt 195.000 liv siden 1980

Ekstremvær i Europa har tatt livet av 195.000 personer og forårsaket økonomiske skader for 6500 milliarder kroner siden 1980, ifølge EUs miljøbyrå EEA.

– Nesten 195.000 dødsfall ble forårsaket av flom, storm, hete- og kuldebølger, skogbranner og jordskred mellom 1980 og 2021, står det i en rapport fra EEA (European Environment Agency) onsdag.

Kun 30 prosent av de økonomiske skadene var forsikret, ifølge EEA.

– Det er viktig å gå videre fra å bare håndtere ekstreme værhendelser, til å forberede oss ved å komme dem i forkjøpet, slik at vi kan hindre ytterligere tap, sier EEA-ekspert Aleksandra Kazmierczak til AFP.

Ifølge EEAs tall sto hetebølger for 81 prosent av dødsfallene og 15 prosent av de økonomiske tapene.

Metodologi og enkelthendelser

I februar i fjor uttalte EEA at ekstremvær hadde tatt livet av 142.000 personer og forårsaket skader til en verdi av 5900 milliarder kroner for perioden 1980–2020.

Økningen vi ser fra tallene fra februar i fjor og onsdagens tall henger delvis sammen med oversvømmelsene i Tyskland og Belgia i 2021, der de økonomiske tapene beløp seg til nesten 500 milliarder kroner.

Den store endringen i antall døde fra februar-tallene til onsdagens tall har å gjøre med endringer i metodologien i Frankrike og Tyskland, forklarer EEA.

Byfenomen

46 prosent av skolene og sykehusene i europeiske byer ligger i det som EEA kaller urbane varmeøyer, der temperaturen er minst 2 grader varmere enn det regionale gjennomsnittet.

Denne varmeeffekten henger sammen med at det i områder der bygninger står tett i tett og hvor det er infrastruktur som veier, absorberes og beholdes mer varme enn i grønne områder. Sårbare innbyggere i byområder utsettes dermed for større risiko.

– Dette er noe som vil kunne gi store helsemessige konsekvenser, sier Blaz Kurnik i EEA.

Europa må innføre tiltak for å beskytte den aldrende befolkningen, der spesielt de eldste er følsomme overfor ekstrem varme, mener EEA.

Dehydrering og heteslag

I juli 2022 var det 53.000 flere dødsfall enn månedsgjennomsnittet for perioden 2016-2019, en økning på 16 prosent. Men ikke alle disse dødsfallene kan knyttes direkte til varme, påpeker EEA.

I Spania ble det i juni, juli og august i fjor registrert over 4.600 dødsfall knyttet til ekstremvarme.

– De fleste nasjonale retningslinjer og helsestrategiene tar høyde for varmens innvirkning på hjerte- og karsystemet og luftveiene. Men mindre enn halvparten av dem tar hensyn til direkte innvirkning av varme, som dehydrering og heteslag, står det i rapporten.

– Sårbarheten i Europa øker delvis på grunn av den aldrende befolkningen og delvis som følge av byfortetting. Dette er noe som i kombinasjon med hetebølger kan utvikle seg til å bli en ganske stor risiko i fremtiden, sier Kurnik.