Ett av fem foretak har fått økonomisk hjelp i 2020

79.000 foretak har fått økonomisk støtte så langt i 2020, viser en statistikkbank regjeringen lanserte onsdag.

– Tallene viser at privat sektor har fått betydelig støtte så langt i 2020, og at regjeringens tiltak treffer bredden i næringslivet. Dette er viktig for å sikre at også de mest utsatte næringene våre overlever krisen, og at flest mulig kommer tilbake i arbeid over hele landet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Så langt i år har ett av fem foretak brukt det næringsrettede virkemiddelapparatet, kompensasjonsordningen gjennom Skatteetaten og permitteringsordningen gjennom Nav.

Over 80 prosent av foretakene har mellom 1 og 49 ansatte og har søkt hjelp for første gang, viser den nye statistikkbanken.

– Den vil bidra til større åpenhet. Den vil også være et nyttig verktøy når vi skal gjøre nye vurderinger av situasjonen i næringslivet og hvordan de ulike ordningene treffer, sier Nybø.