Ill: Estudio Herreros / Kultur- og idrettsbygg

Etablerer informasjons-paviljong for nytt Munchmuseum

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF etablerer informasjonspaviljong for nytt Munchmuseum.

Paviljongen åpnet søndag 5. juni kl. 12.00.

Informasjonspaviljongen er plassert vis a vis byggetomten, ved broen over til Sukkerbiten. Her tilbys informasjon om ideene bak arkitekturen på det nye Munchmuseet.

* Hvorfor bygget er kledd med perforerte aluminiumsplater

* På hvilke måter arkitekturen bidrar til gode miljøløsninger

* Hvorfor museets funksjoner er organisert i høyden

* Hvilken rolle bygget spiller i Bjørvika som helhet

Utgangspunktet for paviljongen er fasademodellen som ble laget for å prøve ut tekniske løsninger på fasaden. Inne i modellen er det montert et stort metallbelagt lerret som er lyssatt. Lyset beveger seg over flaten for på den måten å visualisere hvordan det ferdige bygget kommer til å fange lyset fra himmelen, fjorden og byen og reflektere det tilbake til omgivelsene.